Peringatan 1 Muharram 1443 H MTs Al Kautsar

Event Details

30 zulhijjah 1442- 1 muharrom 1443 H

18.00

Peringatan 1 Muharram 1443 H MTs Al Kautsar

Setiap tahunnya umat muslim memperingati pergantian Tahun Baru Islam pada tanggal 1 Muharram berdasarkan perhitungan kaleqnder Hijriah, Penanggalan kalender Hijriah ini, tentunya berbeda dengan kalender Masehi. Sebab kalender Hijriah ini berpatokan terhadap rotasi bulan sedangkan masehi pada rotasi matahari.

Oleh sebab itu, jumlah hari pada kalender Hijriah lebih sedikit daripada kalender masehi.
Kalender Hijriah dimulai dari bulan Muharram hingga diakhiri di bulan Dzulhijjah. Jumlah hari setiap bulannya memiliki 29-30 hari. Kalender Hijirah ini digunakan dalam penanggalan Islam yang tak terlepas dari peran sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Sistem penanggalan seperti ini digunakan oleh umat Islam pada periode kekhalifahan Umar bin Khattab. Awalnya, penanggalan Hijriah merujuk pada peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi.
Sejarah Tahun Baru Islam berawal dari kejadian yang dialami oleh Umar bin Khattab. Saat itu, ia menerima surat dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Musa Al-Asy’ari. Namun surat tersebut tanpa diberi keterangan hari pengirimannya. Alhasil, Umar bin Khattab mengalami kesulitan dalam pengarsipan urutan surat. Umar bin Khattab lantas memerintahkan seluruh ahli dan sahabat Nabi untuk menyusun penanggalan khusus yang berlaku dalam Islam.
Para ahli tersebut di antaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Sa’ad Ibnu Abi Waqas, Thalhah bin Zubair, dan Abdurrahman bin Auf.
Ali bin Abi Thalib mengusulkan awal kalender hijriah dimulai saat tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Usul dari Ali bin Abi Thalib diterima lalu pada saat musyawarah tersebut tercatat pada tanggal 8 Rabi’ul Awal tahun 17 Hijriah / tahun 622 Masehi.
Oleh karena itu, nama kalender Hijriah dipakai sebagai awal mula perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekkah menuju ke Madinah.
Selain menjadi bulan saat Nabi Muhammad SAW pertama kali berniat dan merencanakan Hijrah, Bulan Muharram juga menjadi salah satu bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satu rujukan mengenai keistimewaan Muharam bisa ditemukan di Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36:
“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah [ketetapan] agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang empat itu, dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya; dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa,” (Q.S At-
Taubah [9]: 36)”.

Dalam memeriahkan Tahun Baru Islam, OSIS MTs. Al Kautsar mengadakan kegiatan Karom 17 yaitu berupa perlombaan yang diadakan secara virtual. Tema yang diangkat dalam perlombaan ini ialah “Wawasan Keagamaan dan Kebangsaan.” Perlombaan ini dimulai dari tanggal 09 Agustus 2021 s.d. 12 Agustus 2021. Peserta yang mengikuti kegiatan lomba ini adalah peserta didik MTs. Al Kautsar. Terdapat 4 cabang perlombaan yaitu Lomba Pidato, Lomba 20 Sifat Wajib, Lomba Doa Ahli Kubur, & Lomba Cerdas Cermat.
Dalam kegiatan perlombaan ini, masing-masing kelas diminta untuk mengirimkan perwakilan untuk mengituti perlombaan di setiap cabang perlombaannya. Selain untuk memberikan pengalaman bagi para peserta yang mengikuti lomba, tentunya kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan keagamaan dan kebangsaan peserta didik.

Diakhir tahun tepat nya 30 zulhijjah selepas sholat Asar biasanya kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun

Dan selepas sholat maghrib, saat memasuki 1 muharram kita dianjurkan untuk membaca doa awal tahun.

Semoga ditahun baru Hijriyah ini, umat islam senantiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala penyakit.